Relationship-Based-Art-of-Riding-

Bettlös Klassisk Ridkonst – Tredje Grundstenen

Relationship based Art of Riding® .

 

Bettlös Dressyr är den tredje grundstenen i skolan Relationship based Art of Riding®  som börjar med hästen fri från marken med naturliga flockritualer och leder vidare till Arbete vid hand och bettlös utbildning av hästen i skolorna i gamla akademiska/klassiska skolan som nuförtiden nästan försvunnit, med The Art of Lightness – Touch Connection® .

Relationship based Art of Riding®  är en dressyr som fysioterapi till för hästens välbefinnande och hälsa och vars mål är en andlig och kroppslig balans mellan häst och ryttare. En stolt, stark och välbalanserad häst och att uppnå samling på hängande tygel bettlöst, utan mekaniska medel med ridning som livskonst och meditation.

Touch Connection®  – är skolan av lätthet från början, utan tryck/negativ förstärkning. Tryck är ingen hjälp! Lätthet är inget mål! Lätthet är här och nu och lätthet uppnås endast genom lätthet. Vi arbetar med beröring och stimulering, alltid i harmoni med hästen istället för tryck som är baserat på underkastelse och obehag.

Dressyr som fysioterapi


Relationship based Art of Riding® är ett koncept med helt relationsbaserad hästutbildning och dressyr för hästens välbefinnande från frihetsarbete till bettlös ridkonst. Målet med Relationship based Art of Riding® är att uppnå en djup relation med hästen genom medvetenhet och andlighet, uppnå en stark förbindelse och en hälsosam biomekanik.

Skolning av hästen sker på harmonisk väg till en stark, smidig, avspänd, hållbar och frisk ridhäst. Samt kunna utföra rörelser ur den höga skolan bettlöst med samling på hängande tygel och en-handsfattning i lätthet, balans och harmoni.

Skolan i Relationship based Art of Riding®är inte en disciplin i sig självt. Den stödjer hästar inom alla områden att behålla en hälsosam balans mellan sinne och kropp. Relationship based Art of Riding® är en filosofi som utesluter all användning av våld eller tvångsartificiella medel, men omfattar alla typer av hästar.

 

Relationen med hästen är kärnan i ridningen


Utbildningen är baserad på en djup relation med hästen och stor kunskap om hästen som varelse och ett ständigt sökande efter mental och fysisk balans, såväl i livet som i samvaron med hästen. Ridningen görs till en fin konst där relationen med hästen är kärnan i ridningen.

Hästen är ett uttryck av känslor och den förflyttar sig för att den känner för det. Vi lär oss att lägga upp det på ett sådant sätt att hästen känner för att röra sig vart, och hur människan vill att den ska röra sig. Det vi vill är att skapa det konstanta intrycket att när vi är tillsammans med hästen, hjälper vi den att befria den från stress och hitta vägar som gör livet enklare och undviker svårigheter.

Hästens erfarenhet blir inte att vi blockerar den utan snarare att när den stöter på något svårt och vänder sig till oss, föreslår vi alltid ett välkomnande alternativ. Hästar är följare av naturen och följer naturligt en sann ledare. Om vi är att räkna med, kommer hästen att ha för vana att vända sig till oss för stöd.

Att arbeta med hästen på detta vis, hjälper dess kropp att slappna av så den får en mer naturlig hållning. En hälsosammare form blir först möjlig, sedan behaglig och till sist en vana. Allt sker i balans. Ingenting är begärt och ingenting är påtvingat.

Många människor offrar kontakten med hästen för att utöva dominans och påskynda resultat. Vi kan pressa och tvinga hästen att underkasta sig, men vi får mycket bättre resultat från dess samtycke och genom att ta det långsamt, naturligt, mjukt och vänligt. Hästar söker naturligt vår kamratskap och det är mycket fler fördelar att basera vår utbildning på en hälsosam relation istället för dominans och tvång.

Detta autentiska förhållningssätt gentemot hästen är ett sätt att vara med hästen, att hantera hästen och att kommunicera med den, som leder till en djup förbindelse och som i sin tur leder till ett sätt att rida som hedrar och respekterar hästen, genom att etablera harmoni som basen för relationen. För både häst och ryttare ska det kännas som en glädjefull dans i harmoni och lätthet.

 

Principerna i Relationship based Art of Riding®

 

*Kommunikation helt baserat på relationen utan traditionella tryck- och eftergiftmetoder/negativ förstärkning

*Hästen börjar fri genom Flockritualerna, hästarnas språk – The Herd Rituals

*Stark förbindelse med hästen är basen

*Forma en välbalanserad, avspänd, villig och fri häst

*Lätthet är här och nu!

*Beröring, stimuli, paus och beröm istället för tryck och eftergift/negativ förstärkning, godis, klicker

*Skolning genom harmonisk beröring och stimuli

*Bettlös ridning som en fin konst – från grundskola till högskola

*Dressyren är till för hästen, inte hästen för dressyren

*Respekt och förståelse för hästens natur

*Uppnå samlad ridning på hängande tygel och en hand

*Uteslutande av alla former av straff, tvång och våld

*Uteslutande av mekaniska medel så som bett, sporrar och inspänningstyglar

*Forma hästen frisk, stark och hållbar som ridhäst i många år

*Den andliga kontakten är viktigast

*Meditation i rörelse (Qi Gong) som verktyg i ridningen med hållning, andning och medvetenhet för anpassning av ryggraden och stabilisering av både ryttare och häst

*Kommunikation genom SPIRIT-MIND-BODY

*Tanke och sits är den primära hjälpen och de andra hjälperna sekundära

*För alla discipliner så som fritidsridning, dressyr, westernridning etc.

Lär dig mer i privata studiegruppen:
https://www.facebook.com/groups/Dancewithhorses

 

 


 

Att arbeta med hästen på detta vis, hjälper dess kropp att slappna av så den får en mer naturlig hållning. En hälsosammare form blir först möjlig, sedan behaglig och till sist en vana.

 
Relationship-based-art-of-riding-logotyp

Skyddat och registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket. Intrång beivras. 

© 2014-2022 Anneli Westlund – Dancing With Horses

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen. Alla rättigheter förbehållna.

sv_SESwedish