Dancing with horses

Connecting Ritual skapar Liberty Dancing®-The Heard Rituals®

 

 

 

Dancing With Horses - From Connection to CollectionAnneli har studerat vildhästbeteende och deras kommunikationssystem och sammankopplingsritualer i USA år 2014. Baserat på dessa ritualer har hon utvecklat Flockritualerna/Hästarnas Språk, till dansen med hästar med hästen fri från början, Liberty Dancing® ett registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket – med ensamrätt. Intrång beivras.

 

© 2014-2022 Anneli Westlund – Dancing With Horses

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

 

Flockritualerna ger Liberty Dancing® – en spontan dans med hästen.

 
Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, rep, rundcorall eller inskränkningar och är helt relationsbaserad genom förbindelse, energi och kroppsspråk.

Liberty Dancing® är upplyftande och befriande!

Om du tar dig tiden, kan släppa din agenda och vara mer närvarande kan du också lära dig att dansa med hästar. I förhållandet människa till häst som skapas av en djup vänskap ligger en ”magisk förbindelse”.

När en häst matchar dina rörelser i frihet och ni båda arbetar tillsammans som ett team bildas en ”magnetisk förbindelse”. Det är som stoet och fölet som synkroniserar tillsammans, som ett ”lim” som håller dig och hästen sammankopplade som ett dansande par.

Jag har studerat vildhästbeteende och deras kommunikationssystem och flockritualer och lärde mig dansa med hästar fria från början. Under flera år har jag studerat och undervisat hästar och människor med denna filosofi.

Genom att utöva ritualerna och spendera mycket tid med att umgås med hästar och lära sig deras flockbeteende och kultur, kan alla lära sig dansen med hästar, utan att någonsin tvinga hästen till prestation. Istället kommer magin genom hästens fria vilja och glädjen häst och människa delar tillsammans.

Liberty Dancing®

Synkronistiskt ledarskap genom rörelse

Att dansa med din häst är en spontan interaktion genom att vägleda din häst på ett lekfullt sätt i frihet genom att använda synkronistiskt ledarskap.

Utövandet av denna ritual ökar enhet och harmoni för alla hästsysselsättningar. Med etablering av samarbetet genom de andra Flockritualerna™, kan du lätt vägleda din häst att dansa med dig i enighet.

Från lekfullt, spontant utövande, utvecklar du en förmåga att sammankoppla till varandra som ett dansande par på is. Du uppmuntrar hästen att trava eller galoppera iväg vart den väljer med hög energi, och sedan kallar tillbaks hästen när du fångar dess öga.

Med övning kan du dirigera din häst runt dig fritt och kontrollera mönstrens gångart och tempo av hästen. Hästar i frihet dirigerar lekfullt varandra på öppna fält och uttrycker sin glädje.

Denna ritual inleder dansen och är slutresultatet av de föregående ritualerna och skapar energi, utvecklar framåtbjudning, intresse och en spontan dans från hästen. Dansen inleds i olika tempon, riktning och ”drag” med framåtbjudning, samarbete och entusiasm.

Dansen uppstår från de andra ritualerna och kombineras med flockritual Spegla.

Dansen är en gåva av spontant uttryck du delar tillsammans med hästen i harmoni, partnerskap och sammankoppling. Dans i enighet från resultatet av utövandet från de andra ritualerna.

Problemlösning: Svårt för att gå iväg eller komma tillbaks, dålig framåtbjudning, ointresse, slöhet, dålig energi, dålig förbindelse, balansera sända och dra, säkerhet.

 

LIBERTY DANCING® – synkronistiskt ledarskap genom rörelse

-Ökar enhet och harmoni inom alla områden med hästen

-Interaktion genom att vägleda hästen på ett lekfullt sätt i frihet

-Utvecklar en förmåga att sammankoppla till varandra som ett dansande par

-Du uppmuntrar hästen att springa iväg vart den vill med energi och kallar tillbaks genom att fånga ögat

-Med övning kan du dirigera hästen runt dig och kontrollera mönster och tempo

 

Magisk förbindelse – en tvåvägs glädjande relation häst till människa, människa till häst som är skapad från en djup vänskap.

Magnetisk förbindelse – när en häst matchar dina rörelser i Frihet. Speglade rörelser som ett föl som speglar sin mamma, eller smidigt sammankopplade danspartners. Den magnetiska förbindelsen kommer från en hästs instinktiva flockbeteende. En resurs som du kan utnyttja från en magisk förbindelse du delar med din häst.

 

                                                 

 


 


Dansen är en gåva av spontant uttryck du delar tillsammans med hästen i harmoni, partnerskap och sammankoppling. Dans i enighet från resultatet av utövandet från de andra ritualerna.

 

 

 

Dancing With Horses - From Connection to CollectionAnneli har studerat vildhästbeteende och deras kommunikationssystem och sammankopplingsritualer i USA år 2014. Baserat på dessa ritualer har hon utvecklat Flockritualerna/Hästarnas Språk, till dansen med hästar med hästen fri från början, Liberty Dancing® ett registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket – med ensamrätt. Intrång beivras.

 

© 2014-2022 Anneli Westlund – Dancing With Horses

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

 

sv_SESwedish