Flockritual Sammankoppla

Flockritual 1 Sammankoppla – Flockritualerna – Liberty Connection

Hur man uppnår samhörighet

Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, rep, rundcorall eller inskränkningar och är en helt relationsbaserad hästkommunikation genom kroppsspråket.

 

Den första ritualen lär dig hur du uppnår en djup förbindelse och vänskap med hästen. Den bygger samhörighet, tillit, artighet, lojalitet och avspändhet.

Ritualen Sammankoppla genom Dela Utrymme lär dig att läsa vad din häst tänker och att den accepterar dina gränser när du delar utrymme med den utan att göra någonting.

Den är limmet och grunden för alla ritualer och all utbildning av hästen. Den hjälper också rädda, aggressiva hästar eller hästar som stängt av att sammankoppla med människan.

Genom att ”Dela utrymme” i kompanjonskap medan du läser en bok eller mediterar, bygger en djup samhörighet, lojalitet och tillgivenhet genom partnerskapet du upplever med hästen i stunden av harmoni och enhet.

Denna ritual skapar, återställer och fördjupar förbindelsen genom att öka hästens önskan av ditt sällskap. Det är den mest använda ritualen som hästar delar. Denna ritual är limmet och grunden som resten av ritualerna och den magnetiska förbindelsen är byggd på.

Sammankoppla med hästar

Från denna ritual, när förbindelsen är formad, kommer din kommunikation till hästen att vara tydligt förstådd och du kommer inte att upplevas som ett rovdjur. Hästen kommer att se dig som en ledare.

Denna ritualer upphöjer ditt ledarskap och du kan använda den för att skapa den sammankoppling du vill ha.

Problemlösning: Stress, skygghet/rädsla, aggression, traumatiserade hästar, svår att fånga, hantering/skötsel, problem att sammankoppla och samarbeta, nervositet, svårt stå stilla.

 

SAMMANKOPPLA- förbindelse

-Uppnår samhörighet, bygger förbindelse, lojalitet, tillgivenhet och harmoni

-Ökar hästens önskan av ditt sällskap

-Mest använda ritualen bland hästar

-Limmet som de andra ritualerna bygger på

-Lär dig att pausa och vara i ”neutral”

-Problem försvinner utan att du behöver ta tag i dem

 

                 
   
                 

 

Carolyn Resnick från filmen ”The path of the horse” har personligen hjälpt mig utveckla mitt utbildningsprogram Liberty Dancing® i USA, baserat på dessa ritualer hon lärde sig från vildhästar. Det är ett registrerat varumärke med ensamrätt.

© 2014-2021 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.


 


Ritualen Sammankoppla genom Dela Utrymme lär dig att läsa vad din häst tänker och att den accepterar dina gränser när du delar utrymme med den utan att göra någonting.

 

Select your currency
SEK Swedish krona
EUR Euro
en_GBEnglish