Flockritualerna

Flockritualerna™ – hästkommunikation utan tryck och underkastelse

I första grundstenen i utbildningsprogrammet Dancing with Horses – from Connection to Collection, är första steget att lära sig Flockritualerna™ – Hästarnas Språk och arbeta med en häst i frihet från marken utan utrustning, tvång, press eller rundcorall. 

Att arbeta med en häst i frihet brukar kallas för frihetsdressyr men på det här sättet har det väldigt lite med traditionell frihetsdressyr att göra. Kommunikationen jag använder är helt relationsbaserad genom kroppsspråket med hästen fri från början och bygger på hästars naturliga flockbeteende och instinkter som leder till en spontan dans med hästen.

Detta har jag lärt mig personligen av Carolyn Resnick i USA, som är grundaren av en relationsbaserad hästträning och som lärde sig vildhästars ritualer när hon sökte kontakt med vildhästar som barn. (Du kan se henne i dokumentärfilmen The Path of The Horse).

På det här viset påbörjar och utvecklar man relationen med hästen fri och när man börjar utbildningen fokuserar man först på relationen i frihet utan att hästen behöver prestera något. Relation före prestation.

Fokus är på artigt uppförande under nära interaktioner och att Dela utrymme genom att umgås med hästen utan krav. Detta är så mycket mer värdefullt än vad de flesta människor förstår. ”The power of the pause” bygger en djup förbindelse med hästen och gör att den knappt behöver någon ”träning” för att samverka med oss.

Vårt första mål är att bygga förbindelsen, sedan fokuserar vi på att utveckla tillit, respekt, villighet och uppmärksamhet. När dessa hjärtesträngar delas mellan dig och hästen, uppstår magiskt en spontan magnetisk förbindelse.

Att inneha denna förbindelse är den mest spännande delen mellan två olika varelser – människan och hästen. När detta händer, praktiserar vi denna sammankoppling så att ledarskapet blir smidigt och inbjudande och dansen är naturlig och lätt att följa som en danspartner.

Genom att bygga upp relationen organiskt på detta sätt, har hästen en stark önskan att samarbeta och lära, och är väl förberedd att bära utrustning för vidare skolning och ridning utan att känna sig inskränkt och kontrollerad. Vi lär oss använda utrustningen på ett passande sätt, inte för kontroll utan för kommunikation.

 

Hästen har alltid en röst

 

Hästen kan alltid undkomma vårt inflytande vilket gör att den söker sig till oss och vill komma nära. Vi leder hästen utan traditionella tryck- och eftergift-metoder där hästar pressas till underkastelse i en rundcorall, utan tvång eller att lägga en hand, pisk eller utrustning på den och utan tillgripande av fysisk dominans.

Att arbeta med hästen utan utrustning och på en stor öppen yta, orsakar en häst att vara mer villig att sammankoppla och följa din ledning.

När inget tvång används på hästen, öppnar det dörren till en förmåga att sammankoppla med dess sanna natur. När utrustning används är det inte den rätta hästen som dyker upp och den kan inte verkligen bli sedd. Det saktar ner utbildningsprocessen och hästen känner sig alltid under restriktion och kontroll och tvingas samarbeta med underkastelse. Det är att arbeta en häst utan förbindelse.

Utövandet av Flockritualerna™ får hästen att uppnå en känsla av tillhörighet. Utan utrustning, i en fri öppen omgivning, ger vi en häst möjligheten att svara positivt eller negativt utan konsekvenser, vilket är så värdefullt för att bygga förbindelse och tillit med en häst.

Att få uttrycka sina känslor och delta frivilligt är livshöjande för hästen och skapar ett välbefinnande och en entusiasm för livet, likaväl som en optimistisk attityd för samarbete.

Att få erfara valfrihet utan reprimander bygger ett hälsosamt ego och hästen kommer naturligt att sammankoppla med människan. Hästars största instinkt är kamratskap och frihet. Detta är vad vi ger tillbaks till hästen genom att arbeta med Flockritualerna.™

På kort tid kommer hästen att välja vårt ledarskap framför sitt eget. När vi kan forma en häst som gläds av arbetet från ett villigt hjärta utan utrustning i frihet, utifrån egen vilja är nästan allt möjligt.

I frihetsarbetet får du uppleva hur du arbetar och guidar hästen i frihet och får fantastiskt resultat. Du kommer lära dig hur du är en vän till hästen och hur du vägleder så att vänskapen djupnar och ledarskapet är ansträngningslöst. Från relationen du uppnår kommer hästen att börja matcha dina rörelser som ett föl matchar sin mammas rörelser.

Du utvecklar en häst med framåtbjudning, fantastiska halter och en verklig danspartner med en frivillig respons. Från utövandet av Flockritualerna™ kommer du att forma och utveckla en häst som litar på dig, respekterar dig och har en villighet och önskan att prestera utav själ och hjärta.

Du kommer att kunna behålla hästens uppmärksamhet på dig och den kommer att följa din ledning från marken, som kommer att överföras till sadeln och varje gång du behöver hästens samarbete.

 

Bortom Horsemanship

Flockritualerna™ utvecklar dina färdigheter bortom horsemanship genom de interaktioner du delar med hästen i frihet. Du kommer att lära dig vad du ska tillåta, vad du inte ska tillåta, när du behöver anpassa dig till hästen och när hästen behöver anpassa sig till dig.

Genom processen av att lära dig hur du dansar med din häst i frihet, kommer du upptäcka mer om dina naturliga förmågor och hur du närmar dig din häst genom att använda dina egna instinkter och värderingar.

Det vi vill åstadkomma med sista ritualen – dansen med hästen i frihet – är verkligen inte som en dresserad björn på cirkus som är utbildad på kommando. Vad du vill uppnå är en danspartner som du övat med – som två danspartners på is. Målet är att skapa i hästen ett konstant och enhetligt svar på dina rörelser och ditt ledarskap.

Vi påverkar instinkten hästar har som får dem att röra sig bort från något som kommer emot dem, och att närma sig något som lämnar dem. Detta är den flockinstinkt som är naturlig för alla hästar. Hästar föds med denna instinkt och är vad som orsakar flocken att röra sig tillsammans i enighet och harmoni. Det är vad som ger fölet förmågan att matcha sin mammas rörelser utan eftertanke. Vi tar fram denna förmåga genom att fokusera på utövandet av den magnetiska förbindelsen.

 

 

© 2014-2021 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

Dancing with horses


 

I första grundstenen i utbildningsprogrammet Dancing with Horses – from Connection to Collection, är första steget att lära sig Flockritualerna™ – Hästarnas Språk och arbeta med en häst i frihet från marken utan utrustning, tvång, press eller rundcorall. 

 

sv_SESwedish