Klaus Ferdinand Hempfling

Intervju med Klaus Ferdinand Hempfling

Exklusiv Intervju med Master Of Body Language

Av Anneli Westlund

Hur uppnår du den magiska kontakten med hästar vid första mötet?

-Den sorts kontakt jag skapar med hästar, den ena efter den andra är ganska unikt. Helt ärligt vet jag ingen annan som gör det på detta sätt och jag tror att du har uppfattat det så. Jag har inte hittat något liknande i världen hittills och jag hoppas inte det uppfattas som arrogant eller inte ödmjukt.

För att uppnå detta måste jag veta mycket om hästar. Jag måste veta mycket om kommunikation med hästar. Jag måste veta mycket om kroppssignaler, om icke verbal kommunikation etc. Verkligheten bakom är något som jag tror vårt samhälle totalt glömt, och detta är något som en riktig autentisk kontakt, det jag alltid kallar ödet eller ödesspårning. Och det betyder helt enkelt, oavsett vad du kallar det, att det är mycket starkare energier existerande i världen än de producerade av människosläktet. Så vad jag försökt under hela mitt liv är att underkasta mig dessa sorters ödesenergier.

Dessa energier som är mycket starkare än de producerade av människan själv. Och vi lever i ett samhälle där vi mer och mer ser dåliga effekter där människor sätter sig själva i första hand där de tror att de vet allt, att de kan besluta om allt, de kan skapa ödet, skapa världen, forma världen och förändra världen som de vill. När vi ser oss om, kan vi se att världen splittras. Innan jag började med hästar var jag redan omkring 29 år och jag tillägnade mitt liv åt uråldrig transmission. Jag försökte finna ut hur våra förfäder varit autentiskt förbundna med världen, deras tro på ödet. Med denna kunskap har det blivit en nödvändighet när det gäller hästar för överallt i vår europeiska historia, alla sorters folkslag, vikingar, celtics, har de alltid varit sammankopplade med hästar och deras tro och öde.

Denna förlängning av min väg, idén om hur mina förfäder levde sina liv… jag växte upp i skogen och det är ett speciellt liv för att överleva där. Med alla olika energier, fann jag vägen till hästarna som har varit en spirituell väg beskrivet som uråldrig transmission. I verkligheten är det detta jag gör med hästarna – leder dem till deras öde. Jag sammankopplar med dessa hästar på ett väldigt speciellt sätt. Det är anledningen till att det är så svårt att beskriva vad jag gör, därför det är något som går bortom den normala förståelsen.

Börjar du alltid med en häst fri vid första mötet?

-Ja alltid, om jag inte har någon annan anledning. Hästen är alltid lös, alltid fri, även när jag plockar upp en hov, sätter på en sadel etc. Den har alltid en chans att besluta själv att gå därifrån. Den vill inte lämna men den har alltid det valet. Jag inte bara börjar med en fri häst utan agerar praktiskt taget alltid med hästen när den är lös. Rider alltid utan tyglar eller med lösa tyglar. Så idén av en fri häst är praktiskt taget fundamentet av allt jag gör.

Och sedan arbetar du hästen i longering och samlar den. Hur kan du göra det utan tyglar, utrustning etc. bara med ditt kroppsspråk?

-Det är en väldigt viktig del som du kunde se. Först och främst måste vi förstå att en häst inte är född med en sadel och hästen i sin normala form har praktiskt taget under omständigheterna inte förmågan att bära en ryttare. Så att ha en häst, sätta på en sadel och försöka rida en häst är i denna bemärkelse en dålig behandling av hästar. Så det är väldigt viktigt att föra ihop benen på hästen och att visa hästen hur den ska använda bakbenen på ett ordentligt sätt, så hästen slutligen lyfter upp frambenen och lyfter upp ryggen.

Som du kan se på bilder, i mina videos och i mina böcker, att hästen bär vikten av ryttaren med bakbenen. Det är bara möjligt för en häst. Bara en häst kan göra något sådant här och meningen är genom att göra så, kommer hästen mentalt resa upp sig enormt.

 

hempfling
Klaus Ferdinand Hempfling

Så hästen uppnår i huvudsak mental styrka först framför allt, och därför är det viktigt att du sammankopplar med hästen, för denna viktiga stil av att samla hästen är bara möjligt om hästen är fri. Om du inte har hästen fri, uppnår du bara något som ser ut som samling med tyglar, sporrar etc. Men om hästen är utan detta tvång så kollapsar hästen igen så att säga, och man kan se att hästen använder fel muskler etc. Så denna typ av att ha en samlad häst, en riktigt samlad häst som är helt fri, kan du se på så många av mina videos. Också detta nästa steg efter att verkligen samla en fri häst, att sammankoppla med hästen, existerar inte i världen.

Det är så svårt att förklara dessa saker för folk vänder sig snabbt bort och uttrycker förvåning å det minsta om någon som pratar på ett uppenbart galet sätt, om ödet etc. De som rättfärdigat att det de gör är rätt och värdefullt. Folk vänder sig till mig för att de ser ett resultat. Resultatet är en sak, men när folk söker denna väg blir det svårt för kanske måste de konfrontera sig själva och det är inte alltid lätt. Så resultatet är en sak men att sammankoppla med dig själv, hänge dig själv till vägen mot dessa resultat är helt och hållet ett annat arbete att göra.

Vilka är de vanligaste problemen folk har med hästar idag?

-Nybörjarproblemet är att de inte vet vad autentisk kommunikation betyder, som jag kallar det, på första nivån men de har inte bara problem med hästarna. De har problem med sitt eget liv. Problem med vänner, grannar. De har problem med barnen, med sina föräldrar. Djuren gör dessa problem kristallklara. De är en spegel av människorna, hela idén i de forna tiderna att vara med hästar, är att spegla någon med sina egna problem. Om du har problem med barnen, med ditt liv, om du inte är riktigt lycklig, känner förakt, om du inte vet vart du ska, om du är full av rädsla. Om du inte förstår dina barn, om du inte förstår dig själv, inte förstår din partner etc. då ligger det i att vara med hästen under ett glas och plötsligt är problemen mycket större.

Så problemen med hästar är helt och hållet problem med människorna. Och de lär sig aldrig tillräckligt väl att kommunicera med sig själva, med världen, med omgivningen på ett autentiskt sätt. Tänk på problemen folk har med sig själva, i äktenskapet, med sin partner, med föräldrarna, med arbetet, med kontakten till sin egen kropp och ofta deras grå och innehållslösa liv. Så om de inte kan lösa dessa problem, hur ska de lösa problemen med hästarna, vilka är mycket större?

Hästen speglar bara personen. Jag försöker också göra det klart på mina seminarium att jag pratar inte om hästar. Jag pratar om livet! Då är den första attityden gentemot hästen att tillkännage detta. Om du inte vill titta på dig själv, titta på livet, kommer du aldrig ha chansen att lösa problemen med hästarna.

Hur är det du gör så annorlunda mot andra horsemanship-metoder?

-Det jag gör har inget att göra med någon sorts horsemanship existerande i världen. Det är inte bara annorlunda, det är helt och hållet det motsatta. Det har inget att göra med normal ridning. Det har inget med dressyr att göra. Alla hästar följer mig, går, stannar, kommer, utan någon idé av dressyr. Dressyr har att göra med socker på ena sidan och spö och straff på andra sidan. Det har inget att göra med det normala sättet att vara med hästar. Inget! Och hästen känner sig helt annorlunda. Hemma. En stor överraskning. Det är verklighet. Inget videotrick. Magiskt!

Jag pekar inte finger. Jag gör min grej. Jag inbjuder folk att komma. Det är dyrt att komma för jag vill att folk är beslutna. För det ändrar synvinkeln, inte bara gentemot hästen, utan mot världen och deras eget liv. Jag har uttalat mig i en bok om natural horsemanship och idén hästviskare, som är att jaga hästarna, som i dressyr att straffa hästen fysiskt, men nu straffar man hästen inte bara fysiskt utan även psykiskt och mentalt och dödar själen, uttrycksfullheten i hästen och lämnar bara aska. Och detta är något jag var tvungen att prata om för resultatet är så otroligt horribelt för hästvärlden, också för att mammorna överför det till fölen och skadorna i hästvärlden kommer att ta sig form under de nästkommande åren och det kommer att ta århundraden innan det är bortraderat igen från rasen av hästen.

Det var därför jag uttalade mig för det orsakar så mycket smärta och får så fruktansvärda konsekvenser av att producera dessa sorts maskiner där du trycker på en knapp, och själen producerar bara mekaniska svar. Resultatet för hästarna, för hästvärlden inklusive de personer som gör det där, gjorde att jag var tvungen att peka ut det i min bok. Det blir mer och mer transparent vad som i verkligheten pågår med dessa sorts rovdjurslekar mot hästarna.

När det gäller ridning pratar du om riddarna… har ditt sätt något att göra med barock/akademisk ridning eller klassiska ridningen?

– Hästar har valet att samla sig, de kan samla sig. De kan piaffera t.ex. de kan trava på stället. Om man är beroende av hästarna som riddarna som kämpade tillsammans med hästen, som någon som verkligen reste med hästen, som i forna tider, så observerar man och försöker hitta den bästa vägen att hålla hästen frisk. Och att överleva själv tillsammans med hästen, ha en balans. Och sen med tiden kommer du finna ut att sättet att samla hästen är det bästa. Förutom om du bara är något som en hoppryttare och inte behöver en samlad häst och du bara vill använda hästen i 3-4 år, och sedan är den slut och har massa problem i olika kroppsdelar.

I förhållande till detta i barockridningen t.ex. har man tagit dessa idéer för att samla hästen, men om man skiljer på dessa tider då människor levde mycket närmare naturen, där människorna var tvungna att leva ett mycket mer autentiskt liv inklusive kommunikationen med sig själva och familjen, är livet annorlunda mot den moderna stressen, med isolerat liv, ensamhet, alla rädslor och problem. Det de gjorde för hundratals år sedan var förstås annorlunda. När de beskrev något som barockridning i deras böcker, är mycket svårt att förstå i vår moderna tid för vi kan inte förstå det längre. De har levt ett annorlunda liv. Sättet jag samlar hästen på liknar det som inom barockridningen men vägen mot det är helt det motsatta. Alla rider hästarna och pressar dem mellan hand och skänkel. Ingen kan säga mig något annat!

Hempfling.com

Copyright: Anneli Westlund

Exklusiv Intervju med Master Of Body Language

Av Anneli Westlund

Hur uppnår du den magiska kontakten med hästar vid första mötet?

-Den sorts kontakt jag skapar med hästar, den ena efter den andra är ganska unikt. Helt ärligt vet jag ingen annan som gör det på detta sätt och jag tror att du har uppfattat det så. Jag har inte hittat något liknande i världen hittills och jag hoppas inte det uppfattas som arrogant eller inte ödmjukt.

För att uppnå detta måste jag veta mycket om hästar. Jag måste veta mycket om kommunikation med hästar. Jag måste veta mycket om kroppssignaler, om icke verbal kommunikation etc. Verkligheten bakom är något som jag tror vårt samhälle totalt glömt, och detta är något som en riktig autentisk kontakt, det jag alltid kallar ödet eller ödesspårning. Och det betyder helt enkelt, oavsett vad du kallar det, att det är mycket starkare energier existerande i världen än de producerade av människosläktet. Så vad jag försökt under hela mitt liv är att underkasta mig dessa sorters ödesenergier.

Dessa energier som är mycket starkare än de producerade av människan själv. Och vi lever i ett samhälle där vi mer och mer ser dåliga effekter där människor sätter sig själva i första hand där de tror att de vet allt, att de kan besluta om allt, de kan skapa ödet, skapa världen, forma världen och förändra världen som de vill. När vi ser oss om, kan vi se att världen splittras. Innan jag började med hästar var jag redan omkring 29 år och jag tillägnade mitt liv åt uråldrig transmission. Jag försökte finna ut hur våra förfäder varit autentiskt förbundna med världen, deras tro på ödet. Med denna kunskap har det blivit en nödvändighet när det gäller hästar för överallt i vår europeiska historia, alla sorters folkslag, vikingar, celtics, har de alltid varit sammankopplade med hästar och deras tro och öde.

Denna förlängning av min väg, idén om hur mina förfäder levde sina liv… jag växte upp i skogen och det är ett speciellt liv för att överleva där. Med alla olika energier, fann jag vägen till hästarna som har varit en spirituell väg beskrivet som uråldrig transmission. I verkligheten är det detta jag gör med hästarna – leder dem till deras öde. Jag sammankopplar med dessa hästar på ett väldigt speciellt sätt. Det är anledningen till att det är så svårt att beskriva vad jag gör, därför det är något som går bortom den normala förståelsen.

Börjar du alltid med en häst fri vid första mötet?

-Ja alltid, om jag inte har någon annan anledning. Hästen är alltid lös, alltid fri, även när jag plockar upp en hov, sätter på en sadel etc. Den har alltid en chans att besluta själv att gå därifrån. Den vill inte lämna men den har alltid det valet. Jag inte bara börjar med en fri häst utan agerar praktiskt taget alltid med hästen när den är lös. Rider alltid utan tyglar eller med lösa tyglar. Så idén av en fri häst är praktiskt taget fundamentet av allt jag gör.

Och sedan arbetar du hästen i longering och samlar den. Hur kan du göra det utan tyglar, utrustning etc. bara med ditt kroppsspråk?

-Det är en väldigt viktig del som du kunde se. Först och främst måste vi förstå att en häst inte är född med en sadel och hästen i sin normala form har praktiskt taget under omständigheterna inte förmågan att bära en ryttare. Så att ha en häst, sätta på en sadel och försöka rida en häst är i denna bemärkelse en dålig behandling av hästar. Så det är väldigt viktigt att föra ihop benen på hästen och att visa hästen hur den ska använda bakbenen på ett ordentligt sätt, så hästen slutligen lyfter upp frambenen och lyfter upp ryggen.

Som du kan se på bilder, i mina videos och i mina böcker, att hästen bär vikten av ryttaren med bakbenen. Det är bara möjligt för en häst. Bara en häst kan göra något sådant här och meningen är genom att göra så, kommer hästen mentalt resa upp sig enormt.

 

hempfling
Klaus Ferdinand Hempfling

Så hästen uppnår i huvudsak mental styrka först framför allt, och därför är det viktigt att du sammankopplar med hästen, för denna viktiga stil av att samla hästen är bara möjligt om hästen är fri. Om du inte har hästen fri, uppnår du bara något som ser ut som samling med tyglar, sporrar etc. Men om hästen är utan detta tvång så kollapsar hästen igen så att säga, och man kan se att hästen använder fel muskler etc. Så denna typ av att ha en samlad häst, en riktigt samlad häst som är helt fri, kan du se på så många av mina videos. Också detta nästa steg efter att verkligen samla en fri häst, att sammankoppla med hästen, existerar inte i världen.

Det är så svårt att förklara dessa saker för folk vänder sig snabbt bort och uttrycker förvåning å det minsta om någon som pratar på ett uppenbart galet sätt, om ödet etc. De som rättfärdigat att det de gör är rätt och värdefullt. Folk vänder sig till mig för att de ser ett resultat. Resultatet är en sak, men när folk söker denna väg blir det svårt för kanske måste de konfrontera sig själva och det är inte alltid lätt. Så resultatet är en sak men att sammankoppla med dig själv, hänge dig själv till vägen mot dessa resultat är helt och hållet ett annat arbete att göra.

Vilka är de vanligaste problemen folk har med hästar idag?

-Nybörjarproblemet är att de inte vet vad autentisk kommunikation betyder, som jag kallar det, på första nivån men de har inte bara problem med hästarna. De har problem med sitt eget liv. Problem med vänner, grannar. De har problem med barnen, med sina föräldrar. Djuren gör dessa problem kristallklara. De är en spegel av människorna, hela idén i de forna tiderna att vara med hästar, är att spegla någon med sina egna problem. Om du har problem med barnen, med ditt liv, om du inte är riktigt lycklig, känner förakt, om du inte vet vart du ska, om du är full av rädsla. Om du inte förstår dina barn, om du inte förstår dig själv, inte förstår din partner etc. då ligger det i att vara med hästen under ett glas och plötsligt är problemen mycket större.

Så problemen med hästar är helt och hållet problem med människorna. Och de lär sig aldrig tillräckligt väl att kommunicera med sig själva, med världen, med omgivningen på ett autentiskt sätt. Tänk på problemen folk har med sig själva, i äktenskapet, med sin partner, med föräldrarna, med arbetet, med kontakten till sin egen kropp och ofta deras grå och innehållslösa liv. Så om de inte kan lösa dessa problem, hur ska de lösa problemen med hästarna, vilka är mycket större?

Hästen speglar bara personen. Jag försöker också göra det klart på mina seminarium att jag pratar inte om hästar. Jag pratar om livet! Då är den första attityden gentemot hästen att tillkännage detta. Om du inte vill titta på dig själv, titta på livet, kommer du aldrig ha chansen att lösa problemen med hästarna.

Hur är det du gör så annorlunda mot andra horsemanship-metoder?

-Det jag gör har inget att göra med någon sorts horsemanship existerande i världen. Det är inte bara annorlunda, det är helt och hållet det motsatta. Det har inget att göra med normal ridning. Det har inget med dressyr att göra. Alla hästar följer mig, går, stannar, kommer, utan någon idé av dressyr. Dressyr har att göra med socker på ena sidan och spö och straff på andra sidan. Det har inget att göra med det normala sättet att vara med hästar. Inget! Och hästen känner sig helt annorlunda. Hemma. En stor överraskning. Det är verklighet. Inget videotrick. Magiskt!

Jag pekar inte finger. Jag gör min grej. Jag inbjuder folk att komma. Det är dyrt att komma för jag vill att folk är beslutna. För det ändrar synvinkeln, inte bara gentemot hästen, utan mot världen och deras eget liv. Jag har uttalat mig i en bok om natural horsemanship och idén hästviskare, som är att jaga hästarna, som i dressyr att straffa hästen fysiskt, men nu straffar man hästen inte bara fysiskt utan även psykiskt och mentalt och dödar själen, uttrycksfullheten i hästen och lämnar bara aska. Och detta är något jag var tvungen att prata om för resultatet är så otroligt horribelt för hästvärlden, också för att mammorna överför det till fölen och skadorna i hästvärlden kommer att ta sig form under de nästkommande åren och det kommer att ta århundraden innan det är bortraderat igen från rasen av hästen.

Det var därför jag uttalade mig för det orsakar så mycket smärta och får så fruktansvärda konsekvenser av att producera dessa sorts maskiner där du trycker på en knapp, och själen producerar bara mekaniska svar. Resultatet för hästarna, för hästvärlden inklusive de personer som gör det där, gjorde att jag var tvungen att peka ut det i min bok. Det blir mer och mer transparent vad som i verkligheten pågår med dessa sorts rovdjurslekar mot hästarna.

När det gäller ridning pratar du om riddarna… har ditt sätt något att göra med barock/akademisk ridning eller klassiska ridningen?

– Hästar har valet att samla sig, de kan samla sig. De kan piaffera t.ex. de kan trava på stället. Om man är beroende av hästarna som riddarna som kämpade tillsammans med hästen, som någon som verkligen reste med hästen, som i forna tider, så observerar man och försöker hitta den bästa vägen att hålla hästen frisk. Och att överleva själv tillsammans med hästen, ha en balans. Och sen med tiden kommer du finna ut att sättet att samla hästen är det bästa. Förutom om du bara är något som en hoppryttare och inte behöver en samlad häst och du bara vill använda hästen i 3-4 år, och sedan är den slut och har massa problem i olika kroppsdelar.

I förhållande till detta i barockridningen t.ex. har man tagit dessa idéer för att samla hästen, men om man skiljer på dessa tider då människor levde mycket närmare naturen, där människorna var tvungna att leva ett mycket mer autentiskt liv inklusive kommunikationen med sig själva och familjen, är livet annorlunda mot den moderna stressen, med isolerat liv, ensamhet, alla rädslor och problem. Det de gjorde för hundratals år sedan var förstås annorlunda. När de beskrev något som barockridning i deras böcker, är mycket svårt att förstå i vår moderna tid för vi kan inte förstå det längre. De har levt ett annorlunda liv. Sättet jag samlar hästen på liknar det som inom barockridningen men vägen mot det är helt det motsatta. Alla rider hästarna och pressar dem mellan hand och skänkel. Ingen kan säga mig något annat!

Hempfling.com

Copyright: Anneli Westlund

Exklusiv Intervju med Master Of Body Language

Av Anneli Westlund

Hur uppnår du den magiska kontakten med hästar vid första mötet?

-Den sorts kontakt jag skapar med hästar, den ena efter den andra är ganska unikt. Helt ärligt vet jag ingen annan som gör det på detta sätt och jag tror att du har uppfattat det så. Jag har inte hittat något liknande i världen hittills och jag hoppas inte det uppfattas som arrogant eller inte ödmjukt.

För att uppnå detta måste jag veta mycket om hästar. Jag måste veta mycket om kommunikation med hästar. Jag måste veta mycket om kroppssignaler, om icke verbal kommunikation etc. Verkligheten bakom är något som jag tror vårt samhälle totalt glömt, och detta är något som en riktig autentisk kontakt, det jag alltid kallar ödet eller ödesspårning. Och det betyder helt enkelt, oavsett vad du kallar det, att det är mycket starkare energier existerande i världen än de producerade av människosläktet. Så vad jag försökt under hela mitt liv är att underkasta mig dessa sorters ödesenergier.

Dessa energier som är mycket starkare än de producerade av människan själv. Och vi lever i ett samhälle där vi mer och mer ser dåliga effekter där människor sätter sig själva i första hand där de tror att de vet allt, att de kan besluta om allt, de kan skapa ödet, skapa världen, forma världen och förändra världen som de vill. När vi ser oss om, kan vi se att världen splittras. Innan jag började med hästar var jag redan omkring 29 år och jag tillägnade mitt liv åt uråldrig transmission. Jag försökte finna ut hur våra förfäder varit autentiskt förbundna med världen, deras tro på ödet. Med denna kunskap har det blivit en nödvändighet när det gäller hästar för överallt i vår europeiska historia, alla sorters folkslag, vikingar, celtics, har de alltid varit sammankopplade med hästar och deras tro och öde.

Denna förlängning av min väg, idén om hur mina förfäder levde sina liv… jag växte upp i skogen och det är ett speciellt liv för att överleva där. Med alla olika energier, fann jag vägen till hästarna som har varit en spirituell väg beskrivet som uråldrig transmission. I verkligheten är det detta jag gör med hästarna – leder dem till deras öde. Jag sammankopplar med dessa hästar på ett väldigt speciellt sätt. Det är anledningen till att det är så svårt att beskriva vad jag gör, därför det är något som går bortom den normala förståelsen.

Börjar du alltid med en häst fri vid första mötet?

-Ja alltid, om jag inte har någon annan anledning. Hästen är alltid lös, alltid fri, även när jag plockar upp en hov, sätter på en sadel etc. Den har alltid en chans att besluta själv att gå därifrån. Den vill inte lämna men den har alltid det valet. Jag inte bara börjar med en fri häst utan agerar praktiskt taget alltid med hästen när den är lös. Rider alltid utan tyglar eller med lösa tyglar. Så idén av en fri häst är praktiskt taget fundamentet av allt jag gör.

Och sedan arbetar du hästen i longering och samlar den. Hur kan du göra det utan tyglar, utrustning etc. bara med ditt kroppsspråk?

-Det är en väldigt viktig del som du kunde se. Först och främst måste vi förstå att en häst inte är född med en sadel och hästen i sin normala form har praktiskt taget under omständigheterna inte förmågan att bära en ryttare. Så att ha en häst, sätta på en sadel och försöka rida en häst är i denna bemärkelse en dålig behandling av hästar. Så det är väldigt viktigt att föra ihop benen på hästen och att visa hästen hur den ska använda bakbenen på ett ordentligt sätt, så hästen slutligen lyfter upp frambenen och lyfter upp ryggen.

Som du kan se på bilder, i mina videos och i mina böcker, att hästen bär vikten av ryttaren med bakbenen. Det är bara möjligt för en häst. Bara en häst kan göra något sådant här och meningen är genom att göra så, kommer hästen mentalt resa upp sig enormt.

 

hempfling
Klaus Ferdinand Hempfling

Så hästen uppnår i huvudsak mental styrka först framför allt, och därför är det viktigt att du sammankopplar med hästen, för denna viktiga stil av att samla hästen är bara möjligt om hästen är fri. Om du inte har hästen fri, uppnår du bara något som ser ut som samling med tyglar, sporrar etc. Men om hästen är utan detta tvång så kollapsar hästen igen så att säga, och man kan se att hästen använder fel muskler etc. Så denna typ av att ha en samlad häst, en riktigt samlad häst som är helt fri, kan du se på så många av mina videos. Också detta nästa steg efter att verkligen samla en fri häst, att sammankoppla med hästen, existerar inte i världen.

Det är så svårt att förklara dessa saker för folk vänder sig snabbt bort och uttrycker förvåning å det minsta om någon som pratar på ett uppenbart galet sätt, om ödet etc. De som rättfärdigat att det de gör är rätt och värdefullt. Folk vänder sig till mig för att de ser ett resultat. Resultatet är en sak, men när folk söker denna väg blir det svårt för kanske måste de konfrontera sig själva och det är inte alltid lätt. Så resultatet är en sak men att sammankoppla med dig själv, hänge dig själv till vägen mot dessa resultat är helt och hållet ett annat arbete att göra.

Vilka är de vanligaste problemen folk har med hästar idag?

-Nybörjarproblemet är att de inte vet vad autentisk kommunikation betyder, som jag kallar det, på första nivån men de har inte bara problem med hästarna. De har problem med sitt eget liv. Problem med vänner, grannar. De har problem med barnen, med sina föräldrar. Djuren gör dessa problem kristallklara. De är en spegel av människorna, hela idén i de forna tiderna att vara med hästar, är att spegla någon med sina egna problem. Om du har problem med barnen, med ditt liv, om du inte är riktigt lycklig, känner förakt, om du inte vet vart du ska, om du är full av rädsla. Om du inte förstår dina barn, om du inte förstår dig själv, inte förstår din partner etc. då ligger det i att vara med hästen under ett glas och plötsligt är problemen mycket större.

Så problemen med hästar är helt och hållet problem med människorna. Och de lär sig aldrig tillräckligt väl att kommunicera med sig själva, med världen, med omgivningen på ett autentiskt sätt. Tänk på problemen folk har med sig själva, i äktenskapet, med sin partner, med föräldrarna, med arbetet, med kontakten till sin egen kropp och ofta deras grå och innehållslösa liv. Så om de inte kan lösa dessa problem, hur ska de lösa problemen med hästarna, vilka är mycket större?

Hästen speglar bara personen. Jag försöker också göra det klart på mina seminarium att jag pratar inte om hästar. Jag pratar om livet! Då är den första attityden gentemot hästen att tillkännage detta. Om du inte vill titta på dig själv, titta på livet, kommer du aldrig ha chansen att lösa problemen med hästarna.

Hur är det du gör så annorlunda mot andra horsemanship-metoder?

-Det jag gör har inget att göra med någon sorts horsemanship existerande i världen. Det är inte bara annorlunda, det är helt och hållet det motsatta. Det har inget att göra med normal ridning. Det har inget med dressyr att göra. Alla hästar följer mig, går, stannar, kommer, utan någon idé av dressyr. Dressyr har att göra med socker på ena sidan och spö och straff på andra sidan. Det har inget att göra med det normala sättet att vara med hästar. Inget! Och hästen känner sig helt annorlunda. Hemma. En stor överraskning. Det är verklighet. Inget videotrick. Magiskt!

Jag pekar inte finger. Jag gör min grej. Jag inbjuder folk att komma. Det är dyrt att komma för jag vill att folk är beslutna. För det ändrar synvinkeln, inte bara gentemot hästen, utan mot världen och deras eget liv. Jag har uttalat mig i en bok om natural horsemanship och idén hästviskare, som är att jaga hästarna, som i dressyr att straffa hästen fysiskt, men nu straffar man hästen inte bara fysiskt utan även psykiskt och mentalt och dödar själen, uttrycksfullheten i hästen och lämnar bara aska. Och detta är något jag var tvungen att prata om för resultatet är så otroligt horribelt för hästvärlden, också för att mammorna överför det till fölen och skadorna i hästvärlden kommer att ta sig form under de nästkommande åren och det kommer att ta århundraden innan det är bortraderat igen från rasen av hästen.

Det var därför jag uttalade mig för det orsakar så mycket smärta och får så fruktansvärda konsekvenser av att producera dessa sorts maskiner där du trycker på en knapp, och själen producerar bara mekaniska svar. Resultatet för hästarna, för hästvärlden inklusive de personer som gör det där, gjorde att jag var tvungen att peka ut det i min bok. Det blir mer och mer transparent vad som i verkligheten pågår med dessa sorts rovdjurslekar mot hästarna.

När det gäller ridning pratar du om riddarna… har ditt sätt något att göra med barock/akademisk ridning eller klassiska ridningen?

– Hästar har valet att samla sig, de kan samla sig. De kan piaffera t.ex. de kan trava på stället. Om man är beroende av hästarna som riddarna som kämpade tillsammans med hästen, som någon som verkligen reste med hästen, som i forna tider, så observerar man och försöker hitta den bästa vägen att hålla hästen frisk. Och att överleva själv tillsammans med hästen, ha en balans. Och sen med tiden kommer du finna ut att sättet att samla hästen är det bästa. Förutom om du bara är något som en hoppryttare och inte behöver en samlad häst och du bara vill använda hästen i 3-4 år, och sedan är den slut och har massa problem i olika kroppsdelar.

I förhållande till detta i barockridningen t.ex. har man tagit dessa idéer för att samla hästen, men om man skiljer på dessa tider då människor levde mycket närmare naturen, där människorna var tvungna att leva ett mycket mer autentiskt liv inklusive kommunikationen med sig själva och familjen, är livet annorlunda mot den moderna stressen, med isolerat liv, ensamhet, alla rädslor och problem. Det de gjorde för hundratals år sedan var förstås annorlunda. När de beskrev något som barockridning i deras böcker, är mycket svårt att förstå i vår moderna tid för vi kan inte förstå det längre. De har levt ett annorlunda liv. Sättet jag samlar hästen på liknar det som inom barockridningen men vägen mot det är helt det motsatta. Alla rider hästarna och pressar dem mellan hand och skänkel. Ingen kan säga mig något annat!

Hempfling.com

Copyright: Anneli Westlund

sv_SESwedish