Köpvillkor

VILLKOR

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS.
Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen. Din åtkomst till och användning av denna webbplats, såväl som alla relaterade webbplatser som drivs av DANCING WITH HORSES, Anneli Westlund, (som inkluderar bland annat DANSAMEDHASTAR.NU) (sammantaget “Webbplatsen”) är föremål för följande villkor ( “Användarvillkor”) och alla tillämpliga lagar. Genom att gå in på och surfa på webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller kvalifikationer, användarvillkoren och erkänner att alla andra avtal mellan dig och webbplatsen ersätts och saknar kraft eller effekt:
1. Du samtycker till att själva webbplatsen, såväl som allt innehåll, videor, utbildningsmaterial, produkter, tjänster och/eller annat material, som gjorts tillgängligt på webbplatsen av oss eller andra tredje parter, samt utseendet och känslan för alla av det föregående, (sammantaget kallat “Innehållet”) underhålls för ditt personliga bruk och information av DANCING WITH HORSES, Anneli Westlund, (“Företaget”) och är Bolagets och/eller dess tredje parts leverantörers egendom.  Du samtycker till att sådant företagsinnehåll ska inkludera alla proprietära videor, HTML/CSS, Javascript, grafik, röst- och ljudinspelningar, konstverk, foton, dokument och text samt allt annat material som ingår på webbplatsen, exklusive endast det material som du förse. Under förutsättning att du följer dessa användarvillkor, ger företaget dig härmed en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-underlicenserbar, för att få tillgång till, se och använda webbplatsen enbart för dina personliga ändamål.
Inget företagsinnehåll får kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, överföras, distribueras, användas för offentliga eller kommersiella ändamål, eller laddas ner på något sätt såvida inte skriftligt tillstånd har getts uttryckligen av företaget. Ändring av innehållet eller användning av innehållet för något annat syfte är ett brott mot upphovsrätten och andra äganderätter för företaget, såväl som andra författare som skapat materialet, och kan bli föremål för ekonomisk skadestånd och straffavgifter. Du får inte distribuera, modifiera, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive all programvara, verktyg, grafik och/eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.
2. Allt innehåll, såsom text, data, grafikfiler, videor och ljudfiler och annat material som finns på webbplatsen, är upphovsrättsskyddat om inte annat anges och tillhör företaget och/eller en leverantör till företaget. Inget sådant material får användas förutom vad som anges i dessa användarvillkor. 3. Alla handelsnamn, varumärken och bilder och biografisk information om personer som används i företagsinnehållet och som finns på webbplatsen, inklusive utan begränsning namnet och varumärket “DANCING WITH HORSES”, är antingen egendom av eller används med tillstånd av , företaget. Användning av innehåll av dig är strängt förbjudet såvida det inte uttryckligen tillåts av dessa användarvillkor. All obehörig användning av innehåll kan bryta mot företagets och/eller tredje parts upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter, såväl som lagarna om integritet och publicitet, och andra regler och stadgar. Ingenting i detta avtal eller på webbplatsen ska tolkas som att det ger, genom underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rätt att använda något varumärke eller annan äganderättslig information utan uttryckligt skriftligt medgivande från företaget eller tredje parts ägare.
Företaget respekterar andras upphovsrätt, varumärke och alla andra immateriella rättigheter. Företaget har rätt, men har ingen skyldighet, att ta bort innehåll och konton som innehåller material som det efter eget gottfinnande anser vara olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts intellektuella egendom eller dessa användarvillkor. Om du tror att dina immateriella rättigheter kränks och/eller att något verk som tillhör dig har reproducerats på webbplatsen eller i något innehåll på något sätt, kan du meddela företaget. Ange ditt namn och kontaktinformation, arten av ditt arbete och hur det kränks, all relevant information om upphovsrätt och/eller varumärkesregistrering, platsen/URL för överträdelsen och all annan information som du anser är relevant.
4. Även om företaget gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information på webbplatsen, ger företaget inga garantier eller utfästelser om dess riktighet. Företaget tar inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på webbplatsen.
5. När du registrerar dig hos företaget och/eller denna webbplats samtycker du uttryckligen till att ta emot meddelanden, tillkännagivanden, överenskommelser, avslöjanden, rapporter, dokument, kommunikation om nya produkter eller tjänster, eller andra register eller korrespondens från
Företaget tar inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på webbplatsen.  Du samtycker till att ta emot meddelanden elektroniskt genom att skicka meddelandet till dig via e-post.
6. Om du skickar kommentarer eller förslag om webbplatsen till företaget, inklusive, men inte begränsat till, anteckningar, text, teckningar, bilder, mönster eller datorprogram, kommer sådana inlämningar att bli och förbli företagets enda egendom . Ingen inlämning ska vara föremål för någon förtroendeplikt från företagets sida. Företaget ska exklusivt äga alla rättigheter till (inklusive immateriella rättigheter till dessa), och ska ha rätt till obegränsad användning, publicering och spridning av alla sådana bidrag för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller på annat sätt utan någon erkännande eller kompensation till dig.
7. Företaget ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa obehörig åtkomst till våra data och filer. Men inget system, oavsett om det är lösenordsskyddat eller inte, kan vara helt ogenomträngligt. Du bekräftar att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att få tillgång till, visa, kopiera, ändra eller distribuera data och filer du lagrar med hjälp av webbplatsen. Användning av webbplatsen sker helt på egen risk.
8. Företaget kommer inte avsiktligt att avslöja någon personligt identifierande information om dig till tredje part, förutom när företaget i god tro anser att ett sådant avslöjande är nödvändigt för att följa lagen eller för att upprätthålla dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar företagets sekretesspolicy, Om du inte samtycker till denna integritetspolicy, helt eller delvis, använd inte denna webbplats.
sv_SESwedish