Dancing with horses

Hästarnas Språk Liberty – The Heard Rituals® – Första Grundstenen

 

 

 

Dancing With Horses - From Connection to CollectionAnneli har studerat vildhästbeteende och deras kommunikationssystem och sammankopplingsritualer i USA år 2014. Baserat på dessa ritualer har hon utvecklat The Herd Rituals – Flockritualerna/Hästarnas Språk, till dansen med hästar med hästen fri från början, Liberty Dancing® ett registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket – med ensamrätt. Intrång beivras.

 

© 2014-2022 Anneli Westlund – Dancing With Horses

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

 

 

The Herd Rituals® där Liberty är en gåva från hästen.

 

Frihetsarbetet Flockritualerna – är den första grundstenen i utbildningsprogrammet Relationship based Art of Riding, Vi börjar kommunicera med hästen fri från början genom vildhästars språk inbördes i flocken via deras naturliga flockritualer som jag studerade i USA 2014.

Vi kommunicerar med hästen i frihet från början, utan bruk av utrustning eller traditionella hjälpmedel. Utan tvång, inskränkningar, mutor eller rundcorall och som leder till en spontan dans med hästen.

Genom dess frihet kan hästen själv välja vårt ledarskap istället för att påtvingas det. Hästar vill utföra och förstå vad vi önskar och på grund av den frihet och respekt vi visar hästen går utbildningen mycket snabbare än om vi börjar med utrustning, och hästen kan uppvisa en extraordinär prestation.

Denna hästkommunikation är helt relationsbaserad och du börjar kommunicera med hästen genom vildhästars naturliga språk inbördes i flocken. Vi lär oss att vara i nuet till 100 % med hästen och lär oss att pausa och vara i ”neutralt tillstånd” där vi inte har någon agenda, inga krav, förväntningar eller behov och låter hästen komma till oss, inte tvärtom.

Först då kan hästen verkligen möta oss och dela samma energi och vibration med oss och universum. Därmed kan en verklig samhörighet och förbindelse uppstå.

Du behöver se din häst som en individ och förstå att det första att utveckla i en häst är en stark förbindelse, tillit, respekt, en villighet att följa dig som ledare, en förmåga att kommunicera och en önskan att prestera.

Träning och prestation utan dessa kvaliteter erbjuder knappast någon belöning för hästen och lämnar den utan stolthet. Hästen blir därför bara en betjänt och kommer aldrig att prestera det bästa av dess förmåga på samma sätt som en häst i stark förbindelse med dig skulle göra. Om vi söker fullt samarbete från hästen och en topprestation, så kommer det inte att komma genom opersonliga träningsmetoder.

Detta sätt att arbeta med hästen kommer att ge dig insikt och förståelse för hästens natur och tankemönster, och du kommer att få en ny inställning till hästar.

Genom att utöva The Herd Rituals® -Flockritualerna, kommer du få insikt i hur du bygger upp en relation som ger mer glädje i vardagen för dig och din häst och möjliggör en mer harmonisk samvaro.

Genom denna kommunikation kommer du att uppleva en större samarbetsvillighet och lätthet i din övriga träning. Denna attityd och kommunikationsprincip kan hjälpa dig att uppnå den tillit och förbindelse med hästen som nog alla hästälskare sökt från det att de var barn.

Du lär dig utveckla sann förbindelse med hästen utifrån hästens fria vilja att välja dig som en naturlig ledare. Det finns en uppförandekod i naturen som hästar instinktivt förstår och genom att lära sig denna kod kan man kommunicera mera effektivt.

Friheten man ger till hästen orsakar att man kan kommunicera och leda inom denna uppförandekod, vilken skapar en djupare kontakt med hästen. Det orsakar en häst att lita på dig och naturligt vilja följa din ledning. Det utvecklar dansen med din häst till den slags magi vi nog alla innerst inne söker och är grunden för alla discipliner.

 

                                                 

 


 


Detta sätt att arbeta med hästen kommer att ge dig insikt och förståelse för hästens natur och tankemönster, och du kommer att få en ny inställning till hästar.

 

 

 

Dancing With Horses - From Connection to CollectionAnneli har studerat vildhästbeteende och deras kommunikationssystem och sammankopplingsritualer i USA år 2014. Baserat på dessa ritualer har hon utvecklat The Herd Rituals – Flockritualerna/Hästarnas Språk, till dansen med hästar med hästen fri från början, Liberty Dancing® ett registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket – med ensamrätt. Intrång beivras.

 

© 2014-2022 Anneli Westlund – Dancing With Horses

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

 

 
sv_SESwedish