Relationship-based-art-of-riding-logotyp

Filosofi

Utbildningen för både häst och ryttare baseras på en djup, genuin relation och samhörighet,  Connection baserad kommunikation som betyder att ha en djup kontakt med hästens sinne – Spirit, Mind & Body (Själ, Sinne & Kropp).

Kommunikationen börjar med hästen fri på hästens eget språk och eget villkor, baserad på vildhästars naturliga ritualer, flockbeteende, kommunikationssystem och instinkter. Genom hästarnas eget språk – flockritualerna- kommunicerar vi genom ett djupt band, via kontakt, energi och kroppsspråk mot den magiska dansen. Hästen erbjuder liberty som en gåva, utan utrustning, dominans, konsekvenser, press, mutor eller trånga utrymmen.

Första steget är att spendera kravlös tid med hästen, till en början i hagen och låter hästen söka oss. Ett ledarskap som hästen vill följa.

Flockritualerna bygger ett djupt band, vänskap, tillit, respekt, ledarskap, villighet, fokus och liberty dance. Det skapar en drömrelation och en känsla av välbefinnande med en harmonisk samvaro som följd. Ritualerna ger alla förberedelser som behövs inför ridning.

Vidare fortsätter hästens utbildning med hästen fri i balans. From Connection to Collection med grundrörelserna och frilongering.

När väl utrustning kommer in i bilden, känner sig inte hästen manipulerad eller kontrollerad eftersom den startades fri.

För att hästen ska kunna bära upp en ryttare i balans utan att få kroppsliga besvär, behöver den vara liksidig, stark och lösgjord. Därför behöver också ryttaren vara det. En häst är alltid “sned”, dvs har en starkare sida och en svagare, vilket även vi människor har.

Om ryttaren själv är sned i sin kropp kommer detta att överföras till hästen, med belastningsskador som följd. Genom avslappnande, gymnastiska och stärkande rörelser för både häst och ryttare, tränas ryttaren och hästen till balans. Hästen ska vara i självbärighet och bära upp sig själv, och inte väga mer än tyngden av tygeln.

Endast lätta hjälper används, The Art of Lightness – feeling of touch, Touch Connection med lätt beröring utan traditonella tryck- och eftergiftmetoder/negativ förstärkning. Lätthet är inte ett mål! Det är här och nu.

sv_SESwedish