Liberty Connection

Istället för Tryck- och eftergift metoder

I denna relationsbaserade kommunikation påbörjas relationen med en önskan att skapa en andlig kontakt och förståelse som uppmuntrar en häst att utforska och utveckla sin egen intelligens.I gengäld ger hästen så mycket den har förmåga till, mentalt och fysiskt när den inbjuds till det och resultatet blir en entusiastisk prestation. En dans i spontan uttrycksfullhet i …

Istället för Tryck- och eftergift metoder Read More »