Flockritual Sammankoppla

Flockritual 1 Sammankoppla – Flockritualerna – Liberty Connection

Hur man uppnår samhörighet Flockritualerna™ är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, rep, rundcorall eller …

Flockritual 1 Sammankoppla – Flockritualerna – Liberty Connection Read More »