fokusritualen - flockritualerna

The Focusing Ritual – The Heard Rituals® -Hästarnas Språk

Hur man bygger uppmärksamhet.


Denna ritual bygger fokus och ansvarsfullhet. Att praktisera denna ritual formar en djupare kontakt genom den medvetenhet som den skapar. Från att utföra Fokusritualen, kommer hästen att utveckla en önskan att veta vart du är hela tiden och fokusera på dig.

Du uppnår en ledarskapsposition i hästens sinne därför att i naturen måste djur hålla ett öga på ledarna. Detta gör kommunikationen lättare därför din häst kommer alltid att vara uppmärksam på dig.

Det bygger också förtroende i en skygg häst. Du ser denna flockritual i aktion när hästar betar i en flock medan de leker rangordningslekar och i hur ledarhästen kontrollerar flockens uppmärksamhet.

Denna sjätte ritual skapar fokus, uppmärksamhet och koncentration på dig och det du ber hästen utföra. Hästen lär sig att titta på dig så att du inte tappar kommunikationen.

Ritualen bygger fokus och intresse. Hästars intentioner och tankar kommuniceras genom ögonen. Hästen lär sig hålla sitt fokus och sin uppmärksamhet på dig. Ritualen hjälper till med ”drag” och allmänt ouppmärksamt uppförande och bygger förtroende i skygga och traumatiserade hästar.

Riktningskontroll, ansvarsfullhet, medvetenhet, smidighet, symmetri och djupare förbindelse.

Problemlösning: Skygghet, dålig uppmärksamhet, ointresse, dåligt självförtroende, uttråkning, nervositet.

 

FOKUS – uppmärksamhet

-Bygger uppmärksamhet och ansvarsfullhet

-Ger djupare förbindelse genom den medvetenhet den skapar

-Utvecklar en önskan i hästen att veta vart du är

-Hästar använder ritualen när de betar och leker rangordningslekar

-Uppnår ledarskapsposition för i naturen måste hästar hålla ett öga på ledaren

-Bygger förtroende i skygg häst

-Bygger koncentration och intresse

 

Dancing With Horses - From Connection to CollectionAnneli har studerat vildhästbeteende och deras kommunikationssystem och sammankopplingsritualer i USA år 2014. Baserat på dessa ritualer har hon utvecklat Flockritualerna/Hästarnas Språk, till dansen med hästar med hästen fri från början, Liberty Dancing® ett registrerat varumärke hos Patent- och Registreringsverket – med ensamrätt. Intrång beivras.

 

© 2014-2022 Anneli Westlund – Dancing With Horses

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

 


 


Du uppnår en ledarskapsposition i hästens sinne därför att i naturen måste djur hålla ett öga på ledarna. Detta gör kommunikationen lättare därför din häst kommer alltid att vara uppmärksam på dig.

 

sv_SESwedish