skapa harmoni med aggressiv häst

Skapa Harmoni Med Aggressiv Häst

Genom Flockritualerna – Hästarnas Språk


Skapa harmoni med den dominanta, aggressiva hästen fri i Liberty UTAN utrustning, press, konsekvenser, mutor eller tvång.

Sammankopplingen och grunden byggs i frihet i hagen och ridarenan. På grund av att hästen startats fri, känner den sig inte kontrollerad eller manipulerad när väl utrustning kommer in i bilden.

Liberty-arbetet är grunden för allt du vill göra med din häst eftersom det bygger på Hästarnas Språk – deras naturliga flockritualer, instinkter och önskan om kamratskap.

Det bygger sammankoppling, ömsesidigt förtroende och respekt, villighet och fokus och leder till den magiska dansen med hästar.
Art of Lightness ™ – feeling of touch, är grunden för hjälperna, utan traditionella tryck- och eftergiftmetoder.

Den här hästen, ”trähästen” (Liver horse) är en mycket utmanande häst på grund av sin aggressiva natur. I den klassiska kinesiska läkekonstens fem element (akupressur) är han ”leverhästen” i träelementet.

Den här hästen, ”trähästen” (Liver horse) är en mycket utmanande häst på grund av sin aggressiva natur. I den klassiska kinesiska läkekonstens fem element (akupressur) är han ”leverhästen” i träelementet.

Liberty-arbetet är grunden för allt du vill göra med din häst eftersom det bygger på Hästarnas Språk – deras naturliga flockritualer, instinkter och önskan om kamratskap.


Det bygger sammankoppling, ömsesidigt förtroende och respekt, villighet och fokus och leder till den magiska dansen med hästar.


Art of Lightness ™ – feeling of touch, är grunden för hjälperna, utan traditionella tryck- och eftergiftmetoder.
Den här hästen, ”trähästen” (Liver horse) är en mycket utmanande häst på grund av sin aggressiva natur. I den klassiska kinesiska läkekonstens fem element (akupressur) är han ”leverhästen” i träelementet.Sammankoppling, ömsesidigt förtroende och respekt, villighet och fokus och leder till den magiska dansen med hästar.

sv_SESwedish